Silny wzrost eksportu UE

Udostępnij:
5 czerwca, 2023

Silny wzrost eksportu UE

Według danych, w pierwszym kwartale 2023 r. bilans handlowy UE dla żywności, napojów i tytoniu wyniósł 16 mld euro, a dla chemikaliów prawie 55 mld euro, co stanowi najwyższe wartości dla tych grup od 2019 r. do pierwszego kwartału 2023 r. Wzrost bilansu handlowego dla żywności, napojów, tytoniu oraz chemikaliów jest obiecujący dla firm działających w tych sektorach.

Warto zauważyć, że saldo handlu maszynami i pojazdami (47 mld euro) w pierwszym kwartale 2023 r. nadal nie osiągnęło tak wysokiej wartości jak w pierwszym kwartale 2019 r. (60 mld euro). Dane jednak pokazują, że saldo handlu tymi produktami prawie się podwoiło w porównaniu z drugim i trzecim kwartałem 2022 r. (25 mld euro w każdym kwartale). Co więcej, bilans handlowy UE dla surowców wyniósł 9 mld euro w pierwszych trzech miesiącach 2023 r., co stanowi kolejne pozytywne wskaźniki dla eksporterów.

Powyższe oznacza rosnące zapotrzebowanie na te produkty zarówno na rynku wewnętrznym UE, jak i zagranicznym. Pozytywne zmiany w bilansie handlowym UE i rosnące wskaźniki eksportu w różnych sektorach dają obiecujące perspektywy dla eksporterów.

Źródło: Eurostat