Skrzynka kontaktowa

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie i prowadzenia korespondencji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora, do momentu udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 36 miesięcy od daty złożenia zapytania, lub jeżeli nastąpiła dalsza korespondencja, od daty ostatniego kontaktu. Państwa dane osobowe będą przez nas udostępnione podmiotom obsługującym nasz serwis internetowy.
  W każdym czasie mają Państwo prawo do:
  › wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  › dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
  › wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;
  › żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.