Część II – Wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny