Na czym polega projekt InterSilesia?


Projekt InterSilesia to wiedza i bezpłatne usługi dla  przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową.

Naszym celem jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej.

W ramach projektu, do 2023 roku powstanie infrastruktura wspierająca rozwój handlu zagranicznego:  

 • Centrum Internacjonalizacji, w którym udostępnimy nowoczesne powierzchnie biznesowe, wystawiennicze i konferencyjne. To unikalny ośrodek na skalę kraju, skoncentrowany na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. W CI będą odbywały się spotkania biznesowe, świadczone będą usługi internacjonalizacje: doradcze, edukacyjne i informacyjne.
 • Platforma internacjonalizacji – internetowa platforma wiedzy o eksporcie i handlu międzynarodowym, zawierająca bazę ofert współpracy.
 • Generator modeli internacjonalizacji – narzędzie umożliwiające wybór najlepszej strategii wejścia na rynki zagraniczne.

Ponadto nasi eksperci będą świadczyli indywidualne usługi doradcze dla MŚP prowadzących działalność eksportową lub planujących rozpocząć eksport towarów i usług.

Weź udział w projekcie

Od 1 lipca rozpoczynamy rekrutację do projektu InterSilesia. Udział w projekcie jest bardzo prosty. Wystarczy, że wypełnisz minimum formalności:

 • Twoja firma jest zarejestrowana w województwie śląskim? Upewnij się, że należysz do sektora MŚP.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie podpisz go i odeślij na nasz adres: Sokolska 8, 40-086 Katowice. Na kopercie dodaj dopisek „InterSilesia”. Instrukcję wypełniania formularza znajdziesz tutaj.
 • Po zweryfikowaniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i udzielimy Ci dalszych informacji na temat warsztatów, konferencji i doradztwa przewidzianego w projekcie.

POBIERZ FORMULARZ

Tytuł projektu: InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorców
z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

​Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP​. Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu​. Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP​

Centrum Internacjonalizacji


Centrum internacjonalizacji będzie unikalnym ośrodkiem na skalę kraju, skoncentrowanym na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego zaplecza składającego się z sal biznesowych, wystawienniczych praz sali konferencyjnej, z których będą mogli korzystać śląscy eksporterzy.  

Inwestycja zlokalizowana będzie przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach. Dzięki dogodnej lokalizacji przy drodze S86, krzyżującej się z głównymi szlakami komunikacyjnym województwa śląskiego Centrum Internacjonalizacji będzie dostępne dla przedsiębiorców dojeżdżających ze wszystkich stron naszego regionu.

W Centrum Internacjonalizacji świadczone będą usługi eksperckie dla MŚP zainteresowanych tematyką eksportu oraz handlu zagranicznego – zarówno w ramach UE jak i poza wspólnotę. W ramach działalności centrum do 2023 prowadzone będą bezpłatne warsztaty i konferencje dla przedsiębiorców oraz indywidualne usługi doradcze.

Usługi Centrum Internacjonalizacji


Budowa indywidualnych modeli internacjonalizacji

Współpraca z doradcami z rynków zagranicznych

Warsztaty i szkolenia

Indywidualna usługa doradców w zakresie eksportu

Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorcy i jego produktów

Analiza rynków zagranicznych

Weryfikacja kontrahentów zagranicznych

Opracowywanie pakietów informacyjnych z zakresu eksportu

Platforma Internacjonalizacji


Platforma Internacjonalizacji będzie internetowym narzędziem wspomagającym proces ekspansji na rynki zagraniczne i informującym o możliwościach inwestycyjnych
w województwie śląskim. Celem platformy jest dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat eksportu: aktualnych informacji o dostępnym wsparciu i rynkach, porad ekspertów oraz kursów e-learningowych.

Ponadto już wkrótce powstaną bazy kooperacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów:  baza ofert współpracy oraz baza terenów inwestycyjnych, dostępnych w województwie śląskim!

Budowanie modeli internacjonalizacji


Do kluczowych celów projektu zalicza się dostarczenie śląskim przedsiębiorcom indywidualnych modeli internacjonalizacji. Wybór optymalnego modelu i strategii internacjonalizacji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących powodzeniu projektu biznesowego nastawionego na eksport towarów i usług.

W projekcie InterSilesia przewidziano stworzenie indywidualnych modeli internacjonalizacji dla minimum 40 śląskich MŚP zainteresowanych rozwinięciem swojego eksportu. Proces modelowania został zaprojektowany przez zespół ekspertów – naukowców od lat zajmujących się problematyką handlu zagranicznego.

Oprócz indywidualnych konsultacji w zakresie modeli internacjonalizacji udostępnimy także generator modelu internacjonalizacji – bezpłatne narzędzie umożliwiające automatyczne utworzenie ścieżki ekspansji na rynek zagraniczny. Po wprowadzeniu danych generator udostępni użytkownikowi raport zawierający informacje o potencjalnych rynkach zbytu, ryzykach i zasadach funkcjonowania na określonym obszarze.

Doradcy na rynkach zagranicznych


Projekt InterSilesia wiąże się również ze wsparciem eksportu poprzez sieć doradców działających na kluczowych rynkach zagranicznych. Doradcy będą mieli za zadanie wspierać przedsiębiorców w wejściu na dany rynek, a także pomagać im znaleźć optymalne rozwiązania eksportowe. W ramach projektu oferowana będzie bezpłatna usługa doradztwa w zakresie:

 • Wsparcia przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i pomocy
  w organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami.
 • Dostarczania specjalistycznych pakietów informacji o konkretnych rynkach zagranicznych.
 • Monitorowania aktywności przedsiębiorców na danym rynku i weryfikowania skuteczności ścieżek dostępu.

Jak wziąć udział w projekcie?

Projekt InterSilesia zakłada udział minimum 400 MŚP z województwa śląskiego, a dla 40 firm przewidziano indywidualną ścieżkę projektową. Aby wziąć udział w projekcie należy wziąć udział w rekrutacji, która rozpocznie się już 1 lipca 2021 r.!

Informacja o prowadzonej rekrutacji będzie dostępna na tej stronie oraz stronach instytucji realizujących projekt: Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o prowadzonej rekrutacji i innych działaniach prowadzonych w ramach projektu zapisz się na nasz newsletter.

  Najczęściej zadawane pytania?


  Kto może wziąć udział w projekcie?

  Projekt InterSilesia skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, bądź prowadzących w przeważającej części działalność na terenie województwa śląskiego.

  Moja firma zatrudnia wielu pracowników, czy mam status MŚP?

  Zgodnie obowiązującym kwalifikatorem aby firma posiadała status MŚP musi spełniać następujące kryteria:

  • Musi zatrudniać mniej niż 250 pracowników.
  • Roczny obrót firmy nie może przekraczać 50 mln euro lub
  • Suma bilansowa przedsiębiorstwa nie może przekraczać 43 mln euro.

  Prowadzę firmę poza województwem śląskim – czy mogę wziąć udział w projekcie?

  Niestety nie. Projekt InterSilesia skierowany jest wyłącznie do firm prowadzących działalność na terenie z województwa śląskiego niemniej w ramach Platformy Internacjonalizacji dostęp do wielu przydatnych treści na temat eksportu będzie otwarty dla wszystkich chętnych. Jeśli prowadzisz firmę poza województwem śląskim możesz zapisać się do naszego newslettera
  w celu otrzymywania powiadomień o dostępnych treściach.

  Moja firma nie prowadzi jeszcze działalności eksportowej – czy możemy wziąć udział
  w projekcie?

  Oczywiście! InterSilesia ma służyć zarówno doświadczonym eksporterom w ekspansji na kolejne rynki, jak i przedsiębiorcom, którzy dopiero planują działalność eksportową. Już niedługo rozpoczniemy cykl przydatnych konferencji i warsztatów dotyczących stawiania pierwszych kroków w eksporcie.

  Kiedy ruszą zapisy do projektu?  

  Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to 1 lipca 2021 roku. Jeśli nie chcesz przegapić terminu rekrutacji zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter!

  Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

  Tak! Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Udział w niektórych wydarzeniach lub skorzystanie ze specjalistycznych usług będzie objęte pomocą de minimis o czym będziemy szczegółowo informować przed każdym wydarzeniem w projekcie.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Postaramy się udzielić Ci odpowiedzi jak najszybciej to będzie możliwe.