Artykuły tematyczne

25 marca, 2022

Pierwsze kroki przyszłego eksportera

Działalność eksportowa z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Jak podaje GUS, w pandemicznym roku 2020 sprzedaż wyniosła prawie 240 miliardów euro.[1] Dla wielu przedsiębiorcó...

25 marca, 2022

Eksport – od czego zacząć? Pierwsze kroki w internacjonalizacji biznesu

Stale rozwijająca się globalizacja a także rozwój sieci internetowej sprzyja zacieśnianiu się powiązań rynków lokalnych, ekspansji międzynarodowej, a w efekcie także tworzenia światowego rynku globalnego. U podłoża tych zjawisk...

25 marca, 2022

Słownik eksportera

Agencja celna – placówka zajmująca się pomocą w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi na granicy i w Urzędach Celnych. Akredytywa (list kredytowy) – sposób dokonywania płatności w handlu zagranicznym; pisemne zobow...

20 grudnia, 2021

Strategie internacjonalizacji

Rozważając kwestie związane ze strategią umiędzynaradawiania przedsiębiorstwa warto zacząć od tego czym w ogóle jest strategia. Pojęcie to, funkcjonujące w ekonomii i naukach o zarządzaniu, zaczerpnięte zostało z wojskowości. ...

16 grudnia, 2021

Co powinna zawierać strategia internacjonalizacji? Cz.1

Po podjęciu decyzji dotyczącej chęci zdobywania rynków zagranicznych kolejnym nieodzownym krokiem jest stworzenie strategii internacjonalizacji. Strategia taka powinna wpisywać się w ogólną strategię rozwoju firmy a także pozostawa...

14 kwietnia, 2022

Co powinna zawierać strategia internacjonalizacji? Cz.2

Wybór metody/strategii wejścia na zagraniczny rynek Właściwa analiza rynków zagranicznych oraz potencjału przedsiębiorstwa pozwala w przemyślany sposób wybrać odpowiednią metodę wejścia na rynek zagraniczny. Metodologia ta często naz...

12 maja, 2022

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego – co należy wziąć pod uwagę? Cz.I

Kultura jest pojęciem złożonym i wielowymiarowym, niemożliwym do jednoznacznego zdefiniowania. W zależności od użytego kontekstu i charakteru interpretacji można pojęcia tego używać zarówno w odniesieniu do ogółu norm i ...

12 maja, 2022

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego – co należy wziąć pod uwagę? Cz.II

Nieco odmienny, acz równie znany z podziałów zaproponował Gestland. Wyróżnił on cztery modele kultur zwracając uwagę na to, co dla poszczególnych reprezentantów jest szczególnie ważne, bowiem w różnych regionach świata...

26 maja, 2022

Marketing za granicą – o czym warto pamiętać przy budowaniu marki międzynarodowej?

Pojęcie „marki” jest zagadnieniem dość szerokim a swoje korzenie ma już w czasach antycznych, kiedy to różnego rodzaju znaki sygnowano na produktach, domach, kamieniach. Przesłanką pojawienia się tychże znaków było powstanie społeczn...

26 maja, 2022

Od koncepcji do transakcji – jak prawidłowo dostosować ofertę firmy do uwarunkowań rynku docelowego?

Na wstępie warto wyjaśnić czym właściwie jest oferta handlowa. Słownikowa definicja tłumaczy to pojęcie jako propozycję sprzedaży lub też propozycję kupna towarów bądź usług, zawierającą również określenie istotnych warunków tra...

6 czerwca, 2022

Charakterystyka poszczególnych rynków – Ameryka Płd i Afryka Płd

Rynki latynoamerykańskie Rynki Ameryki Południowej i Środkowej są dosyć specyficzne. Charakteryzują je znaczne dysproporcje w zamożności społeczeństwa: od biznesmenów i bogatych emigrantów, przez klasę średnią aż do tysięcy ludzi ...

17 czerwca, 2022

Charakterystyka poszczególnych rynków – Afryka i Bliski Wschód

Rynki Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu Kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu to w większości kraje arabskie: unikatowe pod względem kultury. Dużą rolę w kształtowaniu aspektów gospodarczych i politycznych pełni religia. Dla p...

Strefa przedsiębiorcy

Weź udział w projekcie InterSilesia i skorzystaj z oferty strefy przedsiębiorcy. Jako uczestnik projektu InterSilesia możesz brać udział w warsztatach i konferencjach, skorzystać z usług doradczych oraz skorzystać z usług Centrum Internacjonalizacji.

Logując się w strefie przedsiębiorcy możesz wziąć w zarezerwować miejsce w strefie co-workingowej lub salę konferencyjną. Możesz też zapisać się na warsztaty lub umówić na konsultacje z doradcą zagranicznym.

Zaloguj się
Zarejestruj się