Część IV – Instytucje otoczenia biznesu w Polsce i UE, UE a internacjonalizacja