Formularz zgłoszeniowy do projektu  Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie


  InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego
  Miejsce:

  Data:

  Dane przedsiębiorstwa (nazwa, siedziba, NIP, KRS, PKD):

  Dane kontaktowe – email, telefon, osoba do kontaktu

  Obszar działalności przedsiębiorstwa

  Rodzaj posiadanego doświadczenia w internacjonalizacji

  Umiejscowienie prowadzenia działalności w województwie śląskim

  Obszar działalności przedsiębiorstwa


  a) inteligentne specjalizacje regionalne woj. śląskiego

  b) międzysektorowe specjalizacje gospodarcze  Charakterystyka przedsiębiorstwa


  Krótki opis działalności

  Krótki opis produktów / usług  Status przedsiębiorstwa


  Kategoria przedsiębiorstwa

  Typ przedsiębiorstwa  Dane dot. przedsiębiorstwa do określenia jego statusu


  Wielkość zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty RJP)  w ostatnim okresie sprawozdawczym  w poprzednim okresie sprawozdawczym  za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego


  Obroty ze sprzedaży netto (w euro na koniec roku obrotowego)
  w ostatnim okresie sprawozdawczym  w poprzednim okresie sprawozdawczym  za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego


  Suma aktywów bilansu (w euro)
  w ostatnim okresie sprawozdawczym  w poprzednim okresie sprawozdawczym  za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego


  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu zgłoszenia udziału w projekcie „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”  (dalej również Projekt) jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę w ramach Projektu można się zapoznać w Klauzuli informacyjnej.