Formularz zgłoszeniowy do projektu

  Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

  InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego

  Miejsce:

  Data:

  Dane przedsiębiorstwa (nazwa, siedziba, NIP, KRS, PKD):

  Dane kontaktowe – email, telefon, osoba do kontaktu

  Obszar działalności przedsiębiorstwa

  Rodzaj posiadanego doświadczenia w internacjonalizacji

  Umiejscowienie prowadzenia działalności w województwie śląskim

  Obszar działalności przedsiębiorstwa

  a) inteligentne specjalizacje regionalne woj. śląskiego

  b) międzysektorowe specjalizacje gospodarcze

  Charakterystyka przedsiębiorstwa

  Krótki opis działalności

  Krótki opis produktów / usług

  Status przedsiębiorstwa

  Kategoria przedsiębiorstwa

  Typ przedsiębiorstwa

  Dane dot. przedsiębiorstwa do określenia jego statusu

  Wielkość zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty RJP)

  w ostatnim okresie sprawozdawczym

  w poprzednim okresie sprawozdawczym

  za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

  Obroty ze sprzedaży netto (w euro na koniec roku obrotowego)

  w ostatnim okresie sprawozdawczym

  w poprzednim okresie sprawozdawczym

  za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

  Suma aktywów bilansu (w euro)

  w ostatnim okresie sprawozdawczym

  w poprzednim okresie sprawozdawczym

  za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu zgłoszenia udziału w projekcie „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”  (dalej również Projekt) jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę w ramach Projektu można się zapoznać w Klauzuli informacyjnej.