Województwo Śląskie w Chinach: Wyjazd Studyjny otwiera nowe horyzonty współpracy!

Udostępnij:
10 listopada, 2023

Za nami tygodniowy Wyjazd Studyjny do Chin organizowany w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W skład delegacji wchodzili min Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Bartłomiej Babuśka oraz następujące firmy z województwa śląskiego:

  • Architube
  • Soniqsoft
  • P. Cover
  • P.H.U. Martech-Plus
  • Asplant-Skotniccy
  • Fasing

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tego wyjazdu było odnowienie porozumienia o współpracy z Prowincją Liaoning. To ważny krok w kierunku budowania trwałych relacji biznesowych oraz solidnego i owocnego partnerstwa. Podpisanie deklaracji utrzymującej w mocy zapisy porozumienia podpisanego w 2012 roku między Województwem Śląskim a Prowincją Liaoning pokazuje determinację obu stron w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Regiony wyraziły chęć zacieśnienia współpracy w obszarach związanych z gospodarką, edukacją i kulturą poprzez realizację wspólnych projektów. Po ceremonii podpisania deklaracji odbyło się seminarium polsko-chińskie , na którym przedstawiciele obu stron zaprezentowali potencjał do przyszłej współpracy w obszarach związanych z gospodarką, edukacją i kulturą.

W kolejnych dniach śląscy przedsiębiorcy odbyli wiele ważnych spotkań z organizacjami władz prowincji oraz odwiedzili lokalne firmy w Chinach, takie jak Siasun Robot Automation oraz Neusoft Group. W ramach wizyt odwiedzili również Strefę Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego Shenyang, Komitet Administracyjny Pilotażowej Strefy Wolnego Handlu obszaru Shenyang oraz spotkali się z Gubernatorem Prowincji Liaoning. Wszystkie te wizyty mogą otworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Spotkania te umożliwiają przedsiębiorcom zdobycie informacji i doświadczenia, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia biznesu w Chinach. Dzięki nim mogą zdobyć wiedzę na temat chińskich zwyczajów, norm społecznych i sposobów prowadzenia biznesu. Wszystko to jest obiecującym znakiem dla przyszłych inwestycji i projektów. Podczas spotkań, śląscy przedsiębiorcy  zaprezentowali potencjał naszego regionu, jego atrakcyjność inwestycyjną oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Dzięki współpracy z chińskimi firmami będziemy mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, a także zwiększenia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Sebastian Zawada z firmy Asplant Skotniccy podkreślił:

„Jestem pozytywnie zaskoczony przebiegiem naszej misji w Chinach. Wyjazd był świetnie zorganizowany, co było istotne, zwłaszcza dla mnie jako nowego gracza na odległych rynkach. Uważam, że wyjazd to nie tylko doskonała okazja do zdobycia cennych doświadczeń, ale także do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Jako firma uczestnicząca w programie InterSilesia, jestem wręcz zachwycony. Serdecznie dziękuję wszystkim za profesjonalizm i zaangażowanie. Zdecydowanie polecam tęinicjatywę.”

Wyjazd studyjny do Chin w ramach projektu InterSilesia okazał się nie tylko owocny, ale także przyniósł wiele korzyści dla całego regionu na polu międzynarodowym. Podczas wyjazdu udało się poszerzyć współpracę między Chinami a Województwem Śląskim, co stworzyło okazję do innowacyjnych przedsięwzięć oraz wymiany know-how. W ramach wizyty udało się zacieśnić więzi między partnerami z Chin, co pozwoliło na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz na zwiększenie zainteresowania inwestycjami w regionie. Warto podkreślić, że wyjazd delegacji był również doskonałą okazją do promocji Województwa Śląskiego oraz Funduszu Górnośląskiego S.A. na arenie międzynarodowej.