Wyjazd studyjny do Lwowa

Udostępnij:
6 grudnia, 2023

W dniach 3-5 grudnia 2023 r. delegacja reprezentująca Województwo Śląskie, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Górnośląskiego S.A., oraz przedsiębiorcy z sektora MŚP, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Lwowa. Misja miała na celu promocję potencjału gospodarczego regionu, nawiązanie współpracy biznesowej oraz budowanie silnych relacji z partnerami ukraińskimi.

W skład delegacji weszli m.in. radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla, prezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Bartłomiej Babuśka, Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego S.A. Zoriana Czajkowska, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Funduszu Górnośląskiego S.A. Jan Zajączkowski oraz Kierownik Biura w Kijowie Funduszu Górnośląskiego S.A. Serhii Kryvohuz.

Głównym punktem programu były obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Biznesu, które odbyły się 4 grudnia w Premier Hotel Dnister. W trakcie tego wydarzenia, reprezentanci obu stron podpisali memorandum o współpracy pomiędzy Funduszem Górnośląskim a Agencją Rozwoju Regionalnego Obwodu Lwowskiego. To strategiczne porozumienie, które otwiera nowe perspektywy współpracy i stanowi istotny krok w budowaniu mocnych więzi biznesowych między regionami.

W ramach forum, przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego S.A. mieli okazję przedstawić działalność instytucji oraz omówić potencjał inwestycyjny regionu śląskiego, z kolei ukraińscy partnerzy zaprezentowali inwestycyjne możliwości Obwodu Lwowskiego. Spotkanie to stanowiło również platformę do prezentacji firm, które miały okazję nawiązać kontakty biznesowe podczas sesji B2B.

W ostatnim dniu wyjazdu delegacja miała szansę uczestniczyć w spotkaniach z ukraińskimi przedstawicielami administracji – w tym z Naczelnikiem Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksymem Kozytskim. Pobyt na Ukrainie był również okazją do wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach oraz złożenia wieńca na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

Polsko-Ukraińskie Forum Biznesu stało się istotnym wydarzeniem, umożliwiającym wymianę doświadczeń, nawiązanie partnerskich relacji oraz promocję potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego. Wyjazd ten nie tylko zacieśnił współpracę między przedsiębiorcami obu regionów, ale także otworzył nowe horyzonty dla przyszłych inicjatyw biznesowych i inwestycyjnych. Współpraca ta przynosi korzyści zarówno dla gospodarki, jak i relacji międzykulturowych obu regionów.