Pozytywne wieści dla polskich eksporterów!

Udostępnij:
21 sierpnia, 2023

Międzynarodowy transport towarowy w UE nadal rośnie, co oznacza więcej szans na rozwijanie działalności handlowej na rynkach zagranicznych.

W 2022 roku wydajność transportu międzynarodowego wzrosła o 1,0% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi dużo obiecujący wynik. Co ciekawe, międzynarodowy transport drogowy w UE odpowiadał za jedną czwartą (25,4%) całkowitego transportu towarowego na tym obszarze. To oznacza, że drogi są coraz bardziej wykorzystywane do przewozu towarów między krajami.

Naszymi ważnymi partnerami handlowymi są Szwajcaria, Norwegia i Wielka Brytania, co otwiera przed polskimi eksporterami ciekawe perspektywy biznesowe. Przepływy transportowe między krajami UE i poza nią są obiecujące – trzy główne trasy przewozów odbywają się między Szwajcarią a Niemcami, Norwegią a Szwecją oraz Szwajcarią a Francją. To oznacza, że polscy eksporterzy mogą odnaleźć atrakcyjne rynki zbytu w tych krajach.

Zwiększenie wydajności międzynarodowego transportu to świetna wiadomość dla polskich eksporterów, którzy mogą teraz aktywniej działać na międzynarodowym rynku i zyskać nowe możliwości rozwoju. Otwierają się przed nimi perspektywy rozszerzenia działalności i zwiększenia obrotów, co przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego Polski.

Źródło: Eurostat