Fundusze UE wspierają polskie przedsiębiorstwa.

Udostępnij:
4 września, 2023

Fundusze UE wspierają polskie przedsiębiorstwa

W ramach 87 konkursów unijnych, polskie samorządy mają możliwość ubiegania się o wsparcie z 28 programów krajowych, 38 regionalnych, a także 14 programów z zakresu Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy. To oznacza, że fundusze UE stają się coraz bardziej dostępne dla lokalnych liderów, co otwiera wiele możliwości rozwoju różnorodnych dziedzin działalności.

Wsparcie unijne obejmuje szeroki zakres działań, z których jednym z priorytetów jest „Zielony transport” oraz rozwój zeroemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej. Dodatkowo, dofinansowanie obejmuje świat kultury oraz program „Edukacji przez całe życie”. Inicjatywy ukierunkowane na poprawę cyberbezpieczeństwa, modernizację dróg, budowę zielonej i ekologicznej infrastruktury w miastach oraz zwiększenie odporności na skutki zmian klimatu również znajdują się w centrum uwagi.

Wszystkie istotne terminy naborów oraz szczegółowe informacje są dostępne, między innymi na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To wspaniała szansa dla polskich eksporterów, aby wykorzystać dostępne fundusze unijne do rozwoju swoich inicjatyw, wzmocnienia konkurencyjności i promowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Źródło: PAP