Jakub Piątkowski

Jakub Piątkowski

Absolwent arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, lingwistyki stosowanej francuski z arabskim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów menadżerskich w Collegium Humanum w Warszawie.

Dyplomata zawodowy, absolwent aplikacji dyplomatyczno-konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odbył staż zawodowy w Ambasadzie RP w Oslo a następnie pracował w Protokole Dyplomatycznym MSZ. Do lipca 2023 pracował w Ambasadzie RP w Abu Zabi na stanowisku III Sekretarza ds. polityczno-ekonomicznych oraz wicekonsula. Zajmował się polsko-emirackimi stosunkami politycznymi, dyplomacją ekonomiczną, publiczną i kulturalną. W trakcie pobytu na placówce zapewniał wsparcie polskim oraz emirackim spółkom i przedsiębiorstwom a także odpowiadał za organizację wizyt i spotkań politycznych jak i biznesowych najwyższego szczebla. Jako przedstawiciel Ambasady RP uczestniczył w wielu imprezach targowo-wystawienniczych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

tel. +971 56 650 2696