Tomasz Wójcik

Tomasz Wójcik

absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; manager, działający na obszarze krajów Grupy wyszehradzkiej od 10 lat; organizator konferencji i seminarium merytorycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; były doradca spółek energetycznych z zakresu rynku gazu i energii; w wolnym czasie – sędzia i organizator międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Wykaz usług

 • Wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami polskimi a przedsiębiorcami zagranicznymi z danego rynku zagranicznego.
 • Pozyskiwanie informacji o popycie i podaży na produkty i usługi na danych rynkach zagranicznych.
 • Opracowanie pakietów informacyjnych dotyczących danego rynku i jego uwarunkowań prawno-formalnych.
 • Pozyskiwanie partnerów biznesowych i ich weryfikacja.
 • Wsparcie w zakresie przygotowania przedsiębiorców do uczestnictwa w misjach.
 • Koordynacja zagranicznych spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi kontrahentami.
 • Pozyskanie biura na potrzeby spotkań z kontrahentami.
 • Tłumaczenie rozmów biznesowych oraz wsparcie merytoryczne podczas ich trwania.
 • Organizacja pobytu uczestników misji na terenie danego kraju.
 • Przygotowanie informacji o planowanych wydarzeniach biznesowych na terenie danego obszaru.
 • Promowanie możliwości inwestycyjnych województwa śląskiego, polskich przedsiębiorców wśród przedsiębiorców zagranicznych.
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój procesu internacjonalizacji.
 • Monitorowanie podejmowanych rozmów/działań pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy.