Viktor Dovhan

Viktor Dovhan 

Absolwent prawa na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim, Uniwersytecie w Bonn oraz studiów doktoranckich na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. Profesor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz w Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

W latach 2002 – 2004 przeprowadzał analizę legislacji i przygotowywanie uwag do harmonizacji z prawem UE jako Ekspert Prawa Gospodarczego i Handlowego w Centrum Doradztwa Prawnego ds. Polityki Ukraińsko-Europejskiej. W kolejnym roku jako radca prawny brał udział w grupach roboczych i negocjacjach w sprawie przystąpienia Ukrainy do WTO w USAID World Trade Organization Accession Project. W 2006 roku jako współpracownik był odpowiedzialny za przygotowywanie umów kupna-sprzedaży protokołu z Kioto w sprawie gazów cieplarnianych.

W latach 2007 – 2016 prowadził kancelarię prawną. Następnie obejmował stanowisko jako Wiceminister Infrastruktury Ukrainy. W 2019 roku jako Prezes Centrum Strategii Transportu Kraju realizował doradztwo inwestycyjne IFC, Delegatury UE oraz firm międzynarodowych w zakresie przygotowania projektów infrastrukturalnych.

tel. +380 67 7007580