Zapraszamy na kolejne warsztaty proeksportowe w Katowicach!

Udostępnij:
7 czerwca, 2022

Przed nami kolejna edycja warsztatów eksportowych realizowanych w ramach projektu InterSilesia. Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22.06.2022 r. w GPP Business Park, ul. Konduktorska 33, Katowice.

Dwudniowe szkolenie adresowane jest do przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie prawno-finansowym związanym z działalnością eksportową. Ma to szczególne znaczenie w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej.

Słuchacze poznają m.in. ciążące na nich obowiązki podatkowe i procedury celne oraz poznają zasady obiegu i przygotowania dokumentacji eksportowej. Ponadto poruszane zostaną kwestie finansowania i zabezpieczenia transakcji w obrocie międzynarodowym. Paneliści zdradzą również tajniki sztuki negocjacji, z których warto skorzystać podczas nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

I DZIEŃ SZKOLENIA

Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową

 • ogólny kontekst prawny (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług, wymiana handlowa z krajami poza Unią Europejską);
 • obowiązki podatkowe, procedury celne i dokumentacja eksportowa;
 • formy prawne prowadzenia działalności eksportowej;
 • problematyka umów handlowych;
 • ochrona prawno-autorska, prawo własności przemysłowej i tajemnica przedsiębiorstwa (patenty/wzory/znaki/oznaczenia, przenoszenie praw, zakres ochrony, Konwencja Berneńska a systemy krajowe, know-how);
 • „pułapki” w umowach handlowych – na co należy zwracać szczególną uwagę.

Marketing międzynarodowy i globalny

 • modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego;
 • ocena środowiska marketingowego, kontekst kulturowy;
 • strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych;
 • projektowanie marki (decyzje dotyczące wyboru programu i organizacji marketingu, analiza semiotyczna przekazu, e-marketing);
 • wpływ COVID19 na działania marketingowe na arenie międzynarodowej – szanse i zagrożenia;
 • jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową? Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów;
 • trendy w formach ofertowania na wybranych rynkach zagranicznych – jak osiągnąć sukces;
 • strategie skutecznych promocji międzynarodowych.

II DZIEŃ SZKOLENIA

Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

 • modele biznesowe internacjonalizacji;
 • wybór sposobu uczestnictwa w rynku (eksport pośredni/bezpośredni/kooperacyjny, e-commerce, dropshipping, powiązania kontraktowe);
 • decyzje eksportowe (produkt, cena, dobór partnerów);
 • wybór rynków;
 • ryzyko eksportowe – metody analizy;
 • perspektywy współpracy międzynarodowej w nowej rzeczywistości – gospodarka po pandemii Covid19;
 • nowe nisze rynkowe dla polskich przedsiębiorstw;
 • e-commerce – nowa era transgranicznego handlu;
 • możliwości wejścia na wybrane rynki zagraniczne poza UE np. Afryki, Azji, Ameryki.

Zagadnienia finansowe związane z działalnością eksportową

 • finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym (ryzyko w transakcjach zagranicznych, reguły incoterms, zabezpieczenia w handlu zagranicznym, ubezpieczenia eksportowe;
 • możliwości dofinansowania działalności eksportowej – jak pozyskać wsparcie ze środków UE;
 • negocjacje umów handlowych – jak osiągnąć zamierzone cele;
 • test gotowości do eksportu – analiza przedsiębiorstwa przed „wyjściem” za granicę.

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz dostępny poniżej.

kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW