Współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

Udostępnij:
22 lipca, 2021

W dniu 21. lipca br. w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. odbyło się spotkanie z kierownictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Krzysztofa Dryndę prezesa PAIH oraz Panią Ninę Baran, Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych. Spotkanie było kontynuacją rozmów dotyczących zacieśnienia współpracy w ramach działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. w zakresie wsparcia eksportu i realizowanych projektów.

W trakcie spotkania zostały omówione możliwości i obszary współpracy mające na celu wsparcie działalności eksportowej śląskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Realizowane przez Spółkę projekty tj. Global Silesia oraz InterSilesia, pozostają w obszarze zainteresowania państwowych instytucji wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw za granicą oraz ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu dotyczy przede wszystkim stworzenia wspólnej sieci doradców zagranicznych, którzy będą wspierać przedsiębiorców nie tylko w przygotowaniu do rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej ale również bezpośredniego wsparcia i doradztwa za granicą. Ponadto, omawiane były plany stworzenia i wdrożenia wspólnych przedstawicielstw zagranicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Funduszu Górnośląskiego S.A.

Podczas wizyty, odbyło się również spotkanie z Jakubem Chełstowskim Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Wojciechem Kałużą Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, dotyczące wsparcia eksportu i inwestycji w regionie.

Cieszymy się, że działania podejmowane przez Fundusz Górnośląski S.A. jako wiodącej instytucji otoczenia biznesu w regionie zyskują uznanie czołowych podmiotów krajowych odpowiedzialnych za wsparcie polskich przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że podejmowane rozmowy są początkiem realnej i efektywnej współpracy w ramach promocji i rozwoju regionu województwa śląskiego.