Wizyta studyjna – Wybrzeże Kości Słoniowej!

Udostępnij:
22 kwietnia, 2022

Trwa właśnie wyjazd studyjny przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego na Wybrzeże Kości Słoniowej organizowany w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W programie wyjazdu studyjnego zaplanowano udział delegacji w forum ekonomicznym Europe-Africa Economic Entrepreurship Forum oraz spotkania B2B z przedsiębiorcami z Abidżanu. Wczoraj również odbyło się spotkanie członków delegacji z merem prowincji Azaguie oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Wizyty studyjne dla przedsiębiorców mają na celu rozeznanie rynku, w tym nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami.

Dlaczego Wybrzeże Kości Słoniowej?

Od 2012 r. WKS odnotowuje szybki wzrost gospodarczy połączony ze stabilnością polityczną, co zakończyło okres chaosu, wojny domowej oraz głębokiego kryzysu gospodarczego lat 2002-2011. Od 2012 roku gospodarka rozwija się w tempie 8% rocznie, zgodnie z przewidywaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego w najbliższych latach wzrost gospodarczy powinien utrzymywać się na poziomie 7,5% rocznie. Wzrost jest w znacznym stopniu oparty o duży potencjał rolniczy – WKS jest największym światowym producentem kakao, jak również poważnym producentem kawy, oleju palmowego i bananów – jednak główną siłą napędową wzrostu ostatnich lat są warte miliardy USD inwestycje w infrastrukturę budowlaną i transportową.

Gospodarczo Wybrzeże Kości Słoniowej posiada duży potencjał głównie z powodów dynamicznego tempa rozwoju gospodarczego oraz unikalnego w kontekście Afryki podejścia do inwestorów zagranicznych, w tym instrumentów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo inwestycji oraz sprawne sądownictwo gospodarcze.

Z punktu widzenia polskiego przemysłu współpraca gospodarcza z Wybrzeżem Kości Słoniowej posiada duże perspektywy rozwoju, przede wszystkim w sektorze rolno-spożywczym, zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznym (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych, itd.), naftowo-gazowym, budowlanym oraz infrastrukturze transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy.