Wizyta studyjna w Egipcie!

Udostępnij:
3 czerwca, 2022

Trwa kolejna wizyta studyjna realizowana przez Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu InterSilesia! Wizyta została zorganizowana przez pracowników Wydziału Internacjonalizacji MŚP FGSA, w tym Dyrektor Monikę Niemiec oraz doradców zagranicznych – Mohameda Shawkego oraz Marcina Jabłońskiego – pełniącego równocześnie funkcję Wiceprezesa Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów.

W kairskich spotkaniach biorą udział przedsiębiorcy z sektora MŚP – uczestnicy projektu InterSilesia, a głównym celem wizyty w Egipcie jest zapoznanie się z lokalnymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kairskiej Izby Gospodarczej – Dyrektorem Generalnym Izby Panem Karimem Ghoneim, Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Rady Izby Panem Ahmedem El Wecemy oraz Panem Mohamedem Samirem Fahim. Podczas spotkania nawiązano do wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wskazał, iż Egipt jest jednym z najważniejszych partnerów Polski wśród państw arabskich.
Przedstawiciele kairskiej izby podkreślili wagę odnowienia relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, IOB z Polski i Egiptu. Odwołali się do więzi historycznych łączących oba kraje i zwrócili uwagę na konieczność wykorzystania obecnego potencjału naszych gospodarek. Jako priorytet współpracy wskazali konieczność aktywnej wymiany doświadczeń, kompetencji oraz przybliżania kultury i uwarunkowań gospodarczych polskim i egipskim przedsiębiorcom.

Po zakończeniu części powitalnej, uczestnicy spotkania zaprezentowali profile działalności swoich firm oraz oferowane produkty i usługi. Pani Monika Niemiec oraz Marcin Jabłoński zaprezentowali cele i działania podmiotów tj. Funduszu Górnośląskiego SA, w tym głównie projektu Intersilesia, oraz Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów, której to członkiem jest Fundusz Górnośląski.

Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja, w której skupiono się przede wszystkim na zidentyfikowaniu kluczowych obszarów umożliwiających i ułatwiających prowadzenie skutecznych działania handlowych i gospodarczych. Egipska Izba Gospodarcza podkreśliła tu wagę czynników kulturowych, gospodarczych oraz uwarunkowań prawnych, a także zwróciła uwagę. że Egipt jest najważniejszym krajem Afryki Północnej, którego potencjał umożliwia redystrybucję produktów i usług nie tylko w pozostałych państwach kontynentu afrykańskiego, ale również ekspansję na rynki całego świata.

W podsumowaniu spotkania podjęto decyzję o przygotowaniu planu współpracy i działań, w tym stworzeniu wspólnej bazy on-line skupiającej zapytania w zakresie zapotrzebowania na produkty i usługi dostarczane przez przedsiębiorców z obu krajów.

Wizyta jest unikalną okazją do prezentacji oferty biznesowej wielu egipskim partnerom oraz do spotkań B2B, które są podstawą do rozpoczęcia efektywnej działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.

Wizyta jest organizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.