Wizyta studyjna MŚP w Libanie!

Udostępnij:
20 maja, 2022

Trwa właśnie wizyta studyjna w Libanie organizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. w ramach projektu InterSilesia! W wizycie udział biorą przedstawiciele Wydziału Internacjonalizacji MŚP oraz przedsiębiorcy sektora MŚP z województwa śląskiego. Wizyty studyjne dla przedsiębiorców mają na celu rozeznanie rynku, w tym nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami.

W ramach nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, delegacja odbyła szereg spotkań m.in. z Berytech, organizacją prowadząca park technologiczny wspierającą rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP doliny Bekaa. Następnie odbyło się spotkanie z zarządem Klastra QOOT oraz zarządem Berytech w kwestii omówienia możliwości i zasad współpracy pomiędzy FGSA oraz wskazanymi instytucjami w celu przygotowania założeń współpracy pomiędzy polskimi i libańskimi przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcy odbyli również spotkania networkingowe z potencjalnymi partnerami na rynku libańskim, rozpoznanie obszarów współpracy, identyfikacja kluczowych produktów i usług.

Delegacja wzięła również udział w rozmowach z przedstawicielami KHOURY AGRICULTURE CENTER Bejrut, podczas których zostały przedstawione propozycje implementacji polskich rozwiązań w procesach technologii produkcji żywności, pakowania, przechowywania i transportu żywności. Ponadto, omówiono możliwość wsparcia przez polskie firmy inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie Libanu co pozwoliłoby Libańskim producentom uniezależnić się od energii opartej na paliwach kopalnych.

Wizyta jest organizowana w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.