Warsztaty eksportowe w Katowicach – relacja

Udostępnij:
28 czerwca, 2023

W dniach 27 i 28 czerwca 2023 r. w Katowicach odbyły się warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu „Inter Silesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).

Pierwszego dnia warsztatów, przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa śląskiego mogli zapoznać się z tematem „Przetargi i zamówienia organizacji międzynarodowych jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstw”

Podczas szkolenia omówione zostały zamówienia organizacji międzynarodowych na przykładzie: UNDP, NATO, UNESCO,ONZ, OECD, OBWE. Ważnym punktem szkolenia były zamówienia publiczne na rzecz Ukrainy oraz jakie korzyści otrzymują firmy z udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

Z kolei drugiego dnia tematem warsztatów były „Metody pozyskania klientów i partnerów zagranicznych”. Kluczowymi zagadnieniami szkolenia były między innymi badania potrzeb klienta a badania rynku – różnice i podobieństwa. W jaki sposób pozyskać klientów i partnerów zagranicznych, oraz jaka jest rola pośredników w sprzedaży towarów na rynkach zagranicznych. W trakcie warsztatów przedsiębiorcy mieli okazję wymienić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami eksportowymi. Nie zabrakło także licznych pytań oraz interesujących dyskusji wśród uczestników.

Warsztaty poprowadził Sergiusz Kuczyński – wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Na zakończenie każdego dnia warsztatów, przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertem i wymienić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami eksportowymi. Bardzo dziękujemy zarówno ekspertowi, jak i uczestnikom za udział w warsztatach!