Warsztaty eksportowe w Jaworznie – warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz aspekty formalnoprawne z elementami różnic kulturowych.

Udostępnij:
26 września, 2022

W dniu 26 września odbyły się warsztaty eksportowe w Jaworznie, podczas których przedsiębiorcy z sektora MŚP mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat umiędzynarodowienia działalności firmy.

Na spotkaniu prelegent dokonał analizy aktualnej sytuacji wejścia na wybrane rynki oraz ich charakterystyki wraz z różnicami kulturowymi. Uczestnicy zapoznali się z prawnymi aspektami procesu eksportu takimi jak zawieranie transakcji eksportowych oraz wszelkiej dokumentacji w obrocie międzynarodowym.

Wykładowca opierając się na konkretnych przykładach wskazał jakie są perspektywy handlowe w kontekście branż jakie reprezentowali uczestnicy spotkania.

Dziękujemy zarówno ekspertom, jak i przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w warsztatach. Wiedza i umiejętności nabyte dzięki szkoleniom prowadzonym przez doświadczonych praktyków, z pewnością staną się solidną podstawą do rozszerzenia działalności firm na rynki zagraniczne.