Warsztaty eksportowe w Dąbrowie Górniczej – podsumowanie

Udostępnij:
23 czerwca, 2023

Budowanie i wdrażanie modeli biznesowych internacjonalizacji w przedsiębiorstwie oraz negocjacje międzynarodowe to dwa tematy, którym zostały poświęcone warsztaty eksportowe zrealizowane w Dąbrowie Górniczej w dniach 21 i 22 czerwca 2023 roku.

Śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mieli możliwość zapoznania się z tym, jak należy przygotować firmę do tworzenia modelu biznesowego, co daje firmie dobrze przygotowany model biznesowy i jak można go wykorzystać w ekspansji eksportowej.

Temat negocjacji międzynarodowych wzbudził w uczestnikach duże zainteresowanie. Poruszone zostały między innymi takie kwestie jak komunikacja międzykulturowa wpływa na proces negocjacyjny, na jakie bariery w negocjacjach międzynarodowych może natrafić przedsiębiorca. Dodatkowo przedstawione zostało case study – uczestnicy mogli sami się przekonać o tym, jakimi są negocjatorami.

Nie zabrakło wymiany doświadczeń między uczestnikami, gorącej dyskusji i ciekawych historii zawodowych, w jaki sposób dotychczas przedsiębiorcy sobie radzili.

Warsztaty zostały poprowadzone przez Sergiusza Kuczyńskiego  wykładowcę Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Eksperta ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog).

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Inter Silesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach. Liczymy, że nasze szkolenia korzystnie wpłyną na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim.