Warsztaty eksportowe w Częstochowie – podsumowanie

Udostępnij:
19 kwietnia, 2023

W dniach 17 i 18 kwietnia 2023 r. w Częstochowie odbyły się warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu „Inter Silesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).

Pierwszego dnia warsztatów, przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa śląskiego mogli zapoznać się z niezwykle ważnym dla wszystkich przyszłych i obecnych eksporterów tematem „Finansowanie handlu zagranicznego”.

Meandry sztuki pozyskiwania finansów przedstawił Zbigniew Popowski – specjalista z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Zakres warsztatów obejmował m.in.: finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym. Nie zabrakło także kwestii ryzyka w transakcjach zagranicznych i stosowanych zabezpieczeń. Przedsiębiorcy mieli także możliwość sprawdzić się w teście gotowości do eksportu oraz przede wszystkim uzyskali niezbędne informacje dotyczące sposobów pozyskiwania środków UE na dofinansowanie działalności gospodarczej. W trakcie warsztatów przedsiębiorcy mieli okazję wymienić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami eksportowymi. Nie zabrakło także wielu pytań i interesujących dyskusji wśród uczestników.

Drugi dzień warsztatów dotyczył tematyki związanej z warunkami wejścia na rynki grupy wyszehradzkiej. Uczestnicy uzyskali informacje w jaki sposób przygotować strategię eksportową na rynki Czech, Słowacji i Węgier. Ekspert, dr Maksym Ferents (specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego i  korporacyjnego), poruszył kwestie dotyczące zasad założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na tych rynkach oraz obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Drugi prelegent, Zbigniew Popowski dokonał szczegółowej analizy barier na jakie napotykają przedsiębiorcy rozpoczynający swoją przygodę z krajami Wyszehradu, omówił również przykłady licencji, certyfikatów i świadectw potrzebnych do wejścia na te rynki.

Warsztaty poprowadził Zbigniew Popowski, prawnik, International MBA, ekspert Eurofinance Training Sp. z o.o. zajmujący się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.

Na zakończenie każdego dnia warsztatów, przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertem i wymienić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami eksportowymi. Bardzo dziękujemy zarówno ekspertowi, jak i uczestnikom za udział w warsztatach i zapraszamy na kolejne warsztaty eksportowe!