Spotkanie informacyjne oraz warsztaty eksportowe w Jaworznie – relacja

Udostępnij:
28 kwietnia, 2023

Po krótkiej przerwie warsztaty eksportowe wróciły do Jaworzna. Fundusz Górnośląski S.A. razem z Jaworznicką Izbą Gospodarczą  w dniu 27 kwietnia 2023 r. zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej oraz instrumentów finansowych wspomagających rozwój przedsiębiorstw.

Spotkanie rozpoczął Mateusz Łętowski, prezes JIG, który mówił o znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zebranych powitał również Wojciech Saługa, poseł na Sejm RP, oraz Mariusz Widzisz Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Następnie głos zabrał Grzegorz Makuch z Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który pokrótce przedstawił informacje dotyczące środków z funduszy UE w ramach FE SL 2021-2027 i terminach najbliższych naborów.

Z ramienia Funduszu Górnośląskiego głos zabrali:

– Wojciech Zbróg – Zastępca Dyrektora Wydziału Obsługi Pożyczek, przedstawił możliwości pozyskania pożyczek inwestycyjnych i obrotowych,

– dr Zoriana Czajkowska – Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej, omówiła projekty Global Silesia oraz Intersilesia. To projekty w ramach których przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w wejściu na rynki zagraniczne.

– Anna Bobka-Adwent – Dyrektor Oddziału Funduszu Górnośląskiego S.A., dokonała prezentacji dofinansowania dla sektora MŚP na usługi rozwojowe – usługi doradcze i szkoleniowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych oraz ofertę Ośrodka Enterprise Europe Network.

Po spotkaniu przedsiębiorcy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach nt. „Warunków wejścia na rynki Gruzji i Kazachstanu”. Pierwszą część dotyczącą Kazachstanu poprowadził Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Wykładowca SGH z zakresu zagadnień dotyczących gospodarek rynków wschodnich. Specjalista z zakresu eksportu oraz importu na rynki zagraniczne, w szczególności na rynki kaukaskie. W trakcie drugiej części warsztatów, przedsiębiorcy otrzymali niezbędne wiadomości dotyczące Gruzji.

Następnego dnia, 28 kwietnia, tematyką warsztatów były zagadnienia obejmujące następujący zakres: „Eksport, międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS 2020, procedury celne – ujęcie praktyczne”. Tym razem szkolenie poprowadził dr Sergiusz Kuczyński – wykładowca UMCS w Lublinie, ekspert  Eurofinance Training Sp. z o.o. ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej, współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). Oprócz części teoretycznej, warsztaty obejmowały zadania dotyczące reguł INCOTERMS 2020. Dzięki temu uczestnicy mogli przećwiczyć świeżo nabytą wiedzę.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu „Inter Silesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).

Wszystkim przedsiębiorcom bardzo dziękujemy  za udział w spotkaniu oraz warsztatach i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.