Warsztaty eksportowe Inter Silesia w Tychach – relacja

Udostępnij:
26 maja, 2023

Marketing i pozycjonowanie na rynkach zagranicznych oraz budowanie skutecznej strategii marketingowej to tematy, którym zostały poświęcone warsztaty eksportowe w Tychach w dniach 24 i 25 maja 2023 r.

Przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego mogli dowiedzieć się m. in. jaki jest wpływ strategii eksportowej na politykę marketingową firmy, jakie są techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, w jaki sposób wykorzystać internet w działalności eksportowej oraz jak prowadzić komunikację marki z otoczeniem.

Uczestnicy dowiedzieli się również w jaki sposób zbudować skuteczną strategię marketingową oraz otrzymali odpowiedzi na pytania: Czym jest strategia marketingowa i jak przygotować jej poszczególne etapy? Jak wykorzystać social media do budowania własnej marki? Jakie są najskuteczniejsze narzędzia do promocji firmy lub produktu?

Warsztaty zostały poprowadzone przez Michała Hamerę – doradcę, trenera biznesu, akredytowanego Coacha ICF, który od wielu lat realizuje projekty szkoleniowe i doradcze związane z rozwojem eksportu i inwestycji za granicą.

W trakcie warsztatów przedsiębiorcy mieli okazję wymienić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami eksportowymi. Nie zabrakło wielu pytań i interesujących dyskusji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach. Liczymy, że nasze szkolenia korzystnie wpłyną na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Inter Silesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).

Już wkrótce zapraszamy na kolejne warsztaty eksportowe!