Warsztaty eksportowe – ekspansja śląskich firm na rynek amerykański

Udostępnij:
15 czerwca, 2023

Fundusz Górnośląski S.A. oraz Granite Landings LLC zapraszają na bezpłatne warsztaty przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, które odbędą się 27 czerwca 2023 r. w Centrum Internacjonalizacji w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188 pt.:

„EKSPANSJA ŚLĄSKICH FIRM NA RYNEK AMERYKAŃSKI”

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Aby wziąć udział prosimy o kontakt: m.kukwa@fgsa.pl

Podczas spotkania będziemy gościć światowej klasy mentorów, którzy zaprezentują możliwości i metody wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki. Będą to:

Matt Westfield  – przedsiębiorca i inwestor związany z branżą technologiczną od ponad 30 lat. Jako 20-letni mentor założył 3 organizacje non-profit zajmujące się startupami. Założyciel  największej, najstarszej i wielokrotnie nagradzanej organizacji mentorskiej w Nevadzie – Entrepreneur’s Assembly DBA BizAssembly.org. Od 2011 roku jest przedsiębiorcą-rezydentem na Uniwersytecie Nevada w Reno. Główny mentor ds. rozwoju międzynarodowego w Biurze Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego w Nevadzie od 2018 do 2022 roku oraz zarejestrowany mentor w programie US Department of Commerce Select USA dla międzynarodowych startupów. Wsparł budowę ekosystemu przedsiębiorczości w Nevadzie, E-Minor na uniwersytecie oraz Klubu Przedsiębiorców UNR. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia między innymi od członków Kongresu USA, członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, 2 gubernatorów, stanu Nevada, SBA, University of Nevada Reno. Został uznany za lidera społeczności Top 10 Reno/Tahoe, zdobył nagrodę SBA Entrepreneurial Spirit Award 2014 oraz Mentora Roku w stanie Nevada w konkursie o Puchar Gubernatora.

Alex Wolfe – posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako przedsiębiorca, dyrektor wykonawczy, lider technologiczny, konsultant i mentor. Zajmował stanowisko CTO w dużej spółce publicznej, a także zajmował kierownicze stanowiska produktowe i biznesowe w branży medycznej i fintech. Doradca w obszarach operacyjnych i technicznych dla szerokiej bazy klientów z listy Fortune 500. Twórca startupów zajmujących się robotyką, oprogramowaniem filmowym i ed-tech. Założyciel i dyrektor generalny korporacji zajmującej się teledetekcją przemysłową Internet of Things, skupiającej się na wprowadzaniu najnowocześniejszego monitorowania stanu opartego na sztucznej inteligencji. Aktywny mentor w lokalnych i międzynarodowych społecznościach w zakresie przedsiębiorczości, począwszy od mentoringu technicznego i biznesowego na terenach południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, po Dolinę Krzemową oraz Północną Nevadę.

Paweł Pietrasieński – dr hab., mentor, profesor nadzwyczajny w SGH, pełnomocnik rektora ds. współpracy ze Stanem Nevada. Uzyskał tytuł doktorat z biznesu międzynarodowego oraz stopień doktora habilitowanego  z zarządzania systemami promocji eksportu. Współpracuje z Ozmen Center for Entrepreneurship w College of Business, University of Nevada Reno. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Handlu Międzynarodowego w Biurze Rozwoju Gospodarczego Gubernatora stanu Nevada (GOED) oraz Koordynatora inicjatywy Nevada Global – platformy akceleracyjnej.
Ponadto pełnił funkcję zastępcy i pełniącego obowiązki Konsula Generalnego w Chicago oraz radcy-ministra, kierownika Wydziału Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Był twórcą i opiekunem pierwszej polskiej organizacji pomostowej – Silicon Valley Acceleration Center z siedzibą w San Francisco; współtwórca i partner – wraz z PARP – pierwszego rządowego programu akceleracyjnego „Polski Most Krzemowy”. Był także członkiem Komitetu Zarządzania Publicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu oraz członkiem Rady Gubernatorów Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht.  Jest autorem książek „Międzynarodowe strategie marketingowe” i „Stymulowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw” oraz 69 publikacji naukowych i biznesowych z zakresu biznesu międzynarodowego, marketingu globalnego, przedsiębiorczości i ładu publicznego. Jest laureatem Medalu „Zasłużony dla Eksportu” (Warszawa 2014), Outstanding International Business Leadership Honoree (Chicago 2015) oraz Medalu za Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego (Polska 2015).
Pion Handlu Zagranicznego GOED, pod kierownictwem Pawła Pietrasieńskiego, otrzymał Nagrodę Prezydenta USA tzw.„ E” Award w 2021 roku za doskonałość w obsłudze eksportu. Nagroda Prezydenta „E” to najwyższe uznanie, jakie może otrzymać podmiot amerykański za znaczący wkład w ekspansję amerykańskiego eksportu.

David T. “Dave” Croasdell – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Nevada w Reno. Twórca i dyrektor Sontag Entrepreneurship Competition, a także współtwórca konkursu na biznesplan o Puchar Gubernatora stanu Nevada oraz trójstanowego konkursu na biznesplan Donalda W. Reynoldsa. Jako dyrektor akademicki Mandela Washington Fellows Initiative for Young African Leaders, odegrał kluczową rolę w rozszerzeniu koncepcji przedsiębiorczości na Afrykę Subsaharyjską. Dzięki zaangażowaniu w prestiżowym programie wzajemnej wymiany, Departamentu Stanu USA rozpoczął działania na rzecz rozwoju gospodarczego w Afryce Zachodniej. Obecnie trwają prace nad stworzeniem sieci wsparcia przedsiębiorczości dla ponad pięciuset tysięcy młodych afrykańskich liderów. Dave był również członkiem-założycielem Entrepreneurship Nevada (centrum wsparcia dla przedsiębiorców), Entrepreneurs Assembly (mentoring dla lokalnych startupów) oraz Summit Venture Mentoring Service z siedzibą w MIT. Jest aktywnym członkiem wydziału w Ozmen Center for Entrepreneurship i służy jako mentor wydziału w prowadzonym przez studentów eClubie. Pracował również za pośrednictwem biura VPRI i centrum Nevada IåNEVation, wspierając wiele innych, przedsiębiorczych inicjatyw. Departament Stanu USA, U.S. Small Business Administration, Urząd ds. Rozwoju Gospodarczego Zachodniej Nevady (EDAWN) oraz Nevada Center for Entrepreneurship and Technology (NCET) doceniły dr Croasdella za jego przywództwo w rozwijaniu i wspieraniu aktywnych i dynamicznych ekosystemów przedsiębiorczości. Jego przywództwo w wielu projektach pomogło stworzyć wspierającą infrastrukturę, ułatwić naukę oraz zaangażować i zachęcić osoby o przedsiębiorczym nastawieniu do przekształcania innowacyjnych pomysłów w rzeczywiste produkty i usługi. Jego zaangażowanie w te programy przyniosło znaczące uznanie w kraju i za granicą, w powstającym środowisku przedsiębiorczości w Reno i północnej Nevadzie.

AGENDA SPOTKANIA:

09.45 – 10.00         Rejestracja uczestników

10.00 – 10.45         I moduł – Modele wejścia na rynek amerykański (jak to robimy w
Nevadzie)
10.45 – 11.30         II moduł – Jak zdobyć amerykańskich klientów („Value Proposition”)
11.30 – 11.45         Przerwa kawowa

11.45 – 12.30         III moduł – Możliwości skutecznej współpracy z lokalnymi władzami,
organizacjami wspierania biznesu, izbami gospodarczymi
12.30 – 13.15         IV moduł – Metody pozyskiwania klientów, partnerów i kanały dystrybucji
13.15 – 13.30         Przerwa kawowa
13.30 –  13.45        V moduł – Modele biznesowe i strategie pozyskiwania kapitału
13.45 – 14.00         Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji:
Centrum Internacjonalizacji
Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 327 233 110 w.418

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.