Uroczyste otwarcie Centrum Internacjonalizacji!

Udostępnij:
9 listopada, 2022

9 listopada br. miało miejsce otwarcie Centrum Internacjonalizacji w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wiceprezesi Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa i Łukasz Oprawski, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marcin Kozik, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra oraz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony.

Centrum Internacjonalizacji to unikalny ośrodek na skalę kraju, skoncentrowany na rozwoju, badaniach i wspieraniu internacjonalizacji. Jest to nowoczesne zaplecze składające się z sal biznesowych, wystawienniczych oraz konferencyjnych, z których będą mogli korzystać śląscy eksporterzy. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, przy Al. Roździeńskiego 188. W centrum świadczone są usługi eksperckie dla MŚP zainteresowanych tematyką eksportu oraz handlu zagranicznego – zarówno w ramach UE jak i poza wspólnotę. W ramach działalności Centrum prowadzone są bezpłatne szkolenia, warsztaty i konferencje dla przedsiębiorców, organizowane są misje gospodarcze i wyjazdy studyjne, a także świadczone są indywidualne usługi doradcze.

Oficjalne otwarcie rozpoczęto od symbolicznego przecięcia. Następnie odbył się briefing prasowy dotyczący prezentacji przeznaczenia siedziby projektu, z udziałem Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Jacka Mikety oraz Pana Łukasza Oprawskiego – Wiceprezesów Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA oraz Tomasza Zjawionego – Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W czasie wystąpień podkreślono istotną rolę, jaką odgrywać będzie Centrum Internacjonalizacji realizując strategię województwa śląskiego w wzmocnieniu oraz rozwoju śląskich przedsiębiorstw otwierających się na rynki zagraniczne. Działania te mają również na celu promocję aglomeracji województwa śląskiego za granicą pod względem nawiązywania trwałych relacji biznesowych z zagranicznym kapitałem.

Ostatni punkt spotkania stanowiło oprowadzenie gości po wyremontowanej części obiektu oraz przestrzeniach, w których odbywają się kolejne etapy prac budowlanych przewidzianych w ramach projektu InterSilesia. Pierwszy etap prac zakładał wyremontowanie 1 piętra budynku, gdzie powstały m.in. przestrzeń biurowa, sala konferencyjna, przestrzeń coworkingowa oraz sala biznesowa dla spotkań zewnętrznych. Obecnie trwają prace nad drugim etapem, który obejmuje roboty budowalne łącznika budynku, gdzie będzie znajdowała się duża multimedialna sala konferencyjna, sale biznesowe oraz część wystawiennicza, a także elewację budynku oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Koniec prac II etapu zaplanowano na koniec II kwartału 2023 r.

Zapraszamy śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP do korzystania z możliwości jakie daje Centrum Internacjonalizacji.