Szansa dla firm menadżerskich

Udostępnij:
28 czerwca, 2023

Boom na firmy menedżerskie: rosnące możliwości handlu zagranicznego i ekspansja na rynki europejskie

Według raportu opublikowanego przez The Financial Times, globalne zakłócenia w handlu przyczyniają się do wzrostu potencjału firm menedżerskich. W okresie 2019-2022 liczba ofert dla firm menedżerskich związanych z łańcuchem dostaw do Stanów Zjednoczonych podwoiła się, a na stronie Indeed w Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost o 36% w porównaniu z rokiem 2019. To klarowny sygnał dla polskich przedsiębiorców prowadzących firmy menedżerskie, którzy specjalizują się w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Niemniej istotne są również dane przedstawione przez Eurostat, wskazujące, że większość państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzi swój wewnątrzunijny eksport do krajów, takich jak Niemcy, Francja czy Włochy. Jest to znaczący kontekst dla polskich firm menedżerskich.

Zakłócenia w handlu na skalę globalną oraz ograniczony eksport wewnątrzunijny, stwarzają nowe możliwości dla firm menedżerskich. Polskie przedsiębiorstwa specjalizujące się w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw mogą skorzystać z rosnącego popytu na ich usługi, co otwiera im drogę do ekspansji na nowe rynki i nawiązania owocnych partnerstw handlowych.

Źródło: Financial Times, Eurostat