Relacja z wizyty studyjnej w Egipcie!

Udostępnij:
9 czerwca, 2022

W dniach 1-5 czerwca br. miała miejsce wizyta studyjna do Egiptu organizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. w ramach projektu InterSilesia. Wizyta miała na celu wsparcie działalności eksportowej firm sektora MŚP z województwa śląskiego.

W trakcie wizyty Fundusz Górnośląski był reprezentowany przez Monikę Niemiec, dyrektor Wydziału Internacjonalizacji MŚP, Marcina Jabłońskiego oraz Mohameda Shawkego, doradców zagranicznych zajmujących się rynkami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Wyjazd był dedykowany dla śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, działających w branżach związanych z nowymi technologiami oraz przemysłem 4.0. w szczególności w zakresie projektowania oraz wdrażania nowych rozwiązań informatycznych i architektonicznych. Firmami, które prezentowały swoje możliwości na rynku egipskim były:

  • SILESIA MEBLE Spółka z o.o.
  • Imoli Agencja interaktywna&Software house
  • GeoPM ŁUKASZ ŁUKASIEWICZ
  • AMAZEWOOD

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Kairskiej Izbie Gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy zaprezentowali swoje produkty i usługi oraz wymienili kontakty i doświadczenia w zakresie współpracy na rynku egipskim. Podczas spotkania omówiono również możliwości wspólnej kooperacji między Izbą, a Funduszem Górnośląskim pod względem wsparcia procesów internacjonalizacji i rozwijania wzajemnych relacji między przedsiębiorcami czy instytucjami otoczenia biznesu.

W kolejnych dniach przedsiębiorcy uczestniczyli w targach Architektury, Wnętrz i Projektowania Produktów The Design Show, gdzie odbyli szereg spotkań i rozmów z przedstawicielami branż funkcjonujących na rynku egipskim. Śląskie firmy prezentowały swój potencjał oraz rozwiązania, które mogą stać się realnym wsparciem rozwoju gospodarki regionu. Targi są również okazją do wymiany doświadczeń i know how między przedsiębiorcami, co z kolei sprzyja rozwijaniu i budowaniu kontaktów biznesowych.

Ogromną szansą na rozwój działalności eksportowej śląskich MŚP jest koncepcja tzw. Nowego Kairu. Nowa Stolica Administracyjna (New Administrative Capital  / NAC), bo tak nazywa się roboczo nowa stolica Egiptu ma zastąpić przeludniony Kair, który obecnie zamieszkuje ponad 20 milionów mieszkańców. To właśnie tutaj mają zostać przeniesione najważniejsze instytucje kraju, a także ważne obiekty kultu religijnego, czy ośrodki biznesowe i sportowe.

Wizyta została zakończona spotkaniem z Dr Nisreen Lahham –Regional Project Manager ReWater-MENA oraz Dr Kamel Mostafa Amer Szefem Regionu Arabskiej Organizacji Rozwoju Gospodarki. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy i wymiany doświadczeń polskich przedsiębiorców w dziedzinie rozwoju systemów gospodarki wodnej.

Wizyty studyjne dla przedsiębiorców mają na celu rozeznanie rynku, w tym nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami na tzw. rynkach perspektywicznych.


Wizyta jest organizowana w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.