Relacja z warsztatów eksportowych – rynek skandynawski

Udostępnij:
20 marca, 2023

Ruszyły warsztaty eksportowe w ramach projektu Intersilesia!

Dnia 20 marca br. w Katowicach w Centrum Internacjonalizacji odbyły się warsztaty eksportowe organizowane w ramach projektu Intersilesia. Tematyką warsztatów był „Rynek skandynawski – skuteczna strategia eksportowa, z uwzględnieniem aspektów formalno- prawnych z elementami różnic kulturowych”.

Uczestnicy uzyskali informacje w jaki sposób przygotować strategię eksportową na rynki skandynawskie. Otrzymali podstawowe know how o formach prowadzenia działalności eksportowej na tych rynkach. Na zakończenie warsztatów odbyła się sesja Q&A, nie zabrakło również wymiany dotychczasowych doświadczeń eksportowych przedsiębiorców.

Szczegółowy program warsztatów:

 1. Przygotowanie strategii eksportowej na rynki skandynawskie (m.in. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia).
 • strategia eksportowa jako element strategii rozwoju firmy
 • określanie potrzeb informacyjnych w budowaniu strategii eksportowej
 • budowa strategii eksportowej wg Model Business Canvas
 • certyfikacja i standaryzacja towarów w procesie działalności eksportowej
 1. Formy prowadzenia działalności eksportowej na rynkach skandynawskich (m.in. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia)
 • transgraniczne świadczenie usług
 • prowadzenie działalności gospodarczej w formie oddziału
 • pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach skandynawskich
 • aspekty podatkowo- celne prowadzenia działalności eksportowej
 1. Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym.
 2. Formy dystrybucji i zabezpieczenia transakcji w procesie eksportowym.

Warsztaty poprowadził Łukasz Żak– prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych.

Dziękujemy ekspertowi i przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w warsztatach. Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach.

Projekt „Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP” finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).