Podsumowanie wyjazdu studyjnego do Kazachstanu

Udostępnij:
30 września, 2022

W dniach 24–29 września br. odbył się wyjazd studyjny do Kazachstanu. Przedsiębiorcy wraz z przedstawicielami Fun­duszu Górnośląskiego S.A. mieli możliwość nawiązania bezpo­średniego kontaktu z rynkiem obwodu karagandyjskiego. Podczas wyjazdu obecni byli przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz następujące przedsiębiorstwa:

  1. Silesia Meble Sp. z o.o.
  2. Martech Plus Sp. J.
  3. Formed Sp. z o.o. Sp. k.
  4. Lucta Polska sp. z o.o.
  5. Formed Pro Sp. z o.o.

Kazachstan jest największą gospodarką w Azji Centralnej. Od czasu uzyskania niepodległości przyciąga inwestorów zagranicz­nych stając się najbardziej przy­jaznym miejscem dla inwestycji w tym regionie, a nawiązanie relacji biznesowych z Kazach­stanem zapewnia dostęp do kon­sumentów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Pierwszego dnia, uczestnicy wyjazdu odwiedzili Regionalną Izbę Przedsiębiorców obwodu karagandyjskiego, gdzie spotkali się z prezesem izby oraz przedstawicielami instytucji samorządowych związanych z przemysłem oraz rozwojem innowacji i przedsiębiorczości. Na zakończenie spotkania odbyła się sesja networkingowa z przed­siębiorcami działającymi na rynku kazachskim. Dzięki spotkaniom w formule B2B mieli oni okazję nawiązać bezpośrednie kontakty z potencjalnymi kontrahentami.

Drugiego dnia uczestnicy wraz z przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A. odbyli wizy­tę w zakładach produkcyjnych „YDD Corporation” oraz „Asia Ferroalloys”, które specjalizują się w wytwarzaniu stopów żelaza. Kazachstan należy do wiodących producentów światowych w tym zakresie. Przedsiębiorcy mieli okazję zobaczyć jak przebiega pro­ces produkcyjny, otrzymać próbki oraz nawiązać bezpośrednią rela­cję z producentami.

W ostatnim dniu wyjazdu stu­dyjnego przedsiębiorcy udali się do miasta Astana – stolicy Kazachstanu, gdzie odbyły się kolejne spotkania B2B z lokal­nymi przedsiębiorcami.