Trwa wyjazd studyjny do Chorwacji!

Udostępnij:
27 października, 2022

Trwa właśnie wyjazd studyjny do Chorwacji realizowany w ramach projektu InterSilesia.

Wyjazd jest dedykowany dla śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, działających w branżach związanych z nowymi technologiami, zieloną gospodarką oraz przemysłem 4.0. Uczestnikami wyjazdu są przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz przedstawiciele firm:

  • TOPFORM Sp. z o.o.
  • APENA REMONT Sp. z o.o
  • KG CONSTRUCTION Sp. z o.o.
  • JP COVER
  • AMAZE
  • INDUSTRY 4.0 Sp. z o.o.

Wizytę rozpoczęło spotkanie z Prezesem Chorwackiej Izby Gospodarczej Joze Tomasiem, podczas którego przedsiębiorcy zaprezentowali swoje produkty i usługi oraz wymienili kontakty i doświadczenia w zakresie współpracy na rynku chorwackim. Podczas spotkania omówiono również możliwości wspólnej kooperacji między Izbą, a Funduszem Górnośląskim S.A. pod względem wsparcia procesów internacjonalizacji i rozwijania wzajemnych relacji między przedsiębiorcami czy instytucjami otoczenia biznesu.

Ponadto, na zaproszenie Konsula Honorowego RP w Splicie Josipa Roglicia, przedsiębiorcy wzięli udział w spotkaniach z lokalnymi inwestorami. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w zakresie wymiany handlowej, możliwości inwestycyjnych, charakterystyki rynku oraz aspektów rozwojowych i inwestycji w rozwój sektora zielonej gospodarki i przemysłu 4.0.

Polska odnotowuje dodatnie saldo w bilansie handlowym z Chorwacją. Inwestycje polskich przedsiębiorców w Chorwacji są coraz bardziej widoczne w tamtejszej gospodarce, a na pozytywnych prognozach rozwoju inwestycji zagranicznych na rynku chorwackim mogą skorzystać również śląskie przedsiębiorstwa sektora MŚP. Wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców mają na celu rozeznanie rynku, w tym nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami, które umożliwią firmom rozwój działalności eksportowej oraz budowanie sieci kontaktów na rynkach zagranicznych.


Wizyta jest organizowana w ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.