Jak przygotować się do rozpoczęcia działalności eksportowej? Relacja z warsztatów.

Udostępnij:
25 czerwca, 2022

W dniach 21-22 czerwca w Katowicach odbyły się kolejne warsztaty proeksportowe, podczas których przedsiębiorcy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat umiędzynarodowienia działalności firmy. Warsztaty mają  podniesienie wiedzy przedsiębiorców, a przede wszystkim modelowanie działalności eksportowej śląskich MŚP, co jest głównym celem projektu InterSilesia. 

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością eksportową w tym z zarówno z uwarunkowaniami prawymi w zakresie handlu na terenie Wspólnoty Europejskiej, jak i z wymogami związanymi z rozpoczęciem działalności na rynkach pozaeuropejskich. Przedsiębiorcy sektora MŚP z województwa śląskiego zostali zapoznani z procedurami celnymi, problematyką umów handlowych oraz z ochroną prawno-autorską, prawem własności przemysłowej i kwestiami dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa.

Następnie w ramach bloku poświęconego procesowi umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, omówione zostały sposoby uczestnictwa w rynku, metody analizy ryzyka eksportowego oraz modele internacjonalizacji. Dyskusja dotyczyła również nowych nisz rynkowych dla polskich przedsiębiorstw oraz możliwości wejścia na wybrane rynki zagraniczne poza UE np. Afryki, Azji, Ameryki.

Pierwszy dzień warsztatów był prowadzony przez dr Maksyma Ferentsa – specjalistę w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również międzynarodowego prawa korporacyjnego oraz prawa kontraktów. Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych kancelariach prawnych wspierał podmioty gospodarcze m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia spółek międzynarodowych.

Drugiego dnia w ramach części poświęconej aspektom finansowym, zostały poruszone kwestie finansowania i zabezpieczenia transakcji w obrocie międzynarodowym, czyli ryzyko w transakcjach zagranicznych, reguły incoterms, zabezpieczenia w handlu zagranicznym i ubezpieczenia eksportowe, możliwości dofinansowania działalności eksportowej. Dodatkowo, uczestnicy omówili jak wyglądają negocjacje umów handlowych oraz jak osiągnąć zamierzone cele, a w ramach części warsztatowej przeprowadzony został test gotowości do eksportu, czyli kompleksowa analiza przedsiębiorstw przed “wyjściem” za granicę.

Ostatnim blokiem tematycznym był marketing międzynarodowy, a uczestnicy zdobyli wiedzę na temat strategii komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych oraz w jaki sposób skutecznie zaprojektować swoją markę i stworzyć ofertę eksportową, która stanie się wizytówką firmy przyciągającą klientów i potencjalnych kontrahentów. W tym zakresie swoim doświadczeniem podzielił się Rafał Bednarczyk – dyrektor zarządzający polskich i europejskich firm konsultingowych tworzących i wdrażających zintegrowane kampanie marketingowe na rynkach Europy, Azji, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Dziękujemy zarówno ekspertom, jak i przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w warsztatach. Wiedza i umiejętności nabyte dzięki szkoleniom prowadzonym przez doświadczonych praktyków, z pewnością staną się solidną podstawą do rozszerzenia działalności firm na rynki zagraniczne.