Artykuły tematyczne

17 czerwca, 2022

Charakterystyka poszczególnych rynków – Europa

Rynki Europy Środkowowschodniej Już od czasów średniowiecza dostrzegano podział Europy na część zachodnią i wschodnią, co wynikało bezpośrednio z wpływów romańsko-germańskich oraz greko-słowiańskich.[1] Według L.Wolffa powstani...

7 lipca, 2022

Eksport poza Unię Europejską – wyzwania

Polski eksport w 2020r. osiągnął wartość 237,5 mln euro, z czego aż prawie 75% to transakcje z krajami Unii Europejskiej.[1] Prym wiedzie eksport do sąsiadujących nam Niemiec i Czech, co raczej nie powinno dziwić – bowiem bliskość geogra...

12 lipca, 2022

Kiedy warto korzystać ze wsparcia konsultantów ds. eksportu?

Polski eksport z każdym rokiem rośnie w siłę.  Rok 2020 zakończony został wynikiem niemal 240 miliardów euro liczonym w obrocie eksportowym.[1] Stale też zwiększa się skłonność polskich firm do eksportu oraz zainteresowanie tematem inte...

25 lipca, 2022

Prognozy dla rozwoju globalnego eksportu

Prognozy dla rozwoju globalnego eksportu   Globalna gospodarka zmienia się w bezprecedensowym wręcz tempie, a ogólnoświatowa transformacja gospodarki, rozpoczęta na początku lat 90. XX wieku zmienia oblicze globu w sposób coraz szyb...

25 lipca, 2022

Misja gospodarcza – jak się przygotować?

W procesie internacjonalizacji biznesu niezmiernie ważne jest planowanie i przygotowywanie strategii ekspansji na międzynarodowe rynki. Właściwe przygotowanie jest kluczowe dla eliminacji zbędnego ryzyka, usystematyzowania faktów i właściwego...

17 sierpnia, 2022

Potencjał inwestycyjny województwa śląskiego – dlaczego warto inwestować w województwie śląskim?

W obliczu galopującej globalizacji i nieustającej rynkowej presji rozwojowej - z jednej strony - a także pandemicznej rzeczywistości, która mocno zawirowała dotychczasowy układ sił gospodarczych - z drugiej, decydenci na najwyższych szczebla...

9 grudnia, 2021

Wiedza

Rozwiń swoje kompetencje eksportowe dzięki materiałom multimedialnym, kursom e-learningowym oraz materiałom z naszych konferencji dla eksporterów. Znajdziesz tu też informacje o aktualnych dokumentach eksportowych i bazę formularzy dla eksport...

26 sierpnia, 2022

X firm, które odniosły sukces w internacjonalizacji biznesu

Historia firmy sięga roku 1989 kiedy to pod nazwą „Miłek” rozpoczął się detaliczny handel obuwiem na lublinieckim bazarze. Z czasem właściciel zaczął otwierać pierwsze sklepy własne i hurtownie. Lata 90. to poważny kryzys bran...

12 września, 2022

Potencjał inwestycyjny województwa śląskiego – success story zagranicznych inwestycji

Województwo śląskie zamieszkuje prawie 4,5 miliona ludności, z czego ponad 2,65 mln, to osoby w wieku produkcyjnym.[1] Region ten wyróżnia się najwyższym poziomem gęstości zaludnienia w całej Polsce.[2]  W ujęciu inwestycyjnym, liczba lu...

Strefa przedsiębiorcy

Weź udział w projekcie InterSilesia i skorzystaj z oferty strefy przedsiębiorcy. Jako uczestnik projektu InterSilesia możesz brać udział w warsztatach i konferencjach, skorzystać z usług doradczych oraz skorzystać z usług Centrum Internacjonalizacji.

Logując się w strefie przedsiębiorcy możesz wziąć w zarezerwować miejsce w strefie co-workingowej lub salę konferencyjną. Możesz też zapisać się na warsztaty lub umówić na konsultacje z doradcą zagranicznym.

Zaloguj się
Zarejestruj się