Vakhtang Jakieli

Vakhtang Jakieli

Absolwent uczelni wyższych w Gruzji i Moskwie. Inżynier i technolog, przedsiębiorca, pomysłodawca i współzałożyciel zakładu produkcyjnego „CA”. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania, negocjacji międzynarodowych oraz współpracy przedsiębiorstw na rynkach Kaukazu i Azji Centralnej. Posiada dyplom MBA w dziedzinie finansów. Współpracuje zarówno z przedsiębiorcami, jak i administracją rządową i samorządową państw Europy Wschodniej.

Wykaz usług

 • Wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami polskimi a przedsiębiorcami zagranicznymi z danego rynku zagranicznego.
 • Pozyskiwanie informacji o popycie i podaży na produkty i usługi na danych rynkach zagranicznych.
 • Opracowanie pakietów informacyjnych dotyczących danego rynku i jego uwarunkowań prawno-formalnych.
 • Pozyskiwanie partnerów biznesowych i ich weryfikacja.
 • Wsparcie w zakresie przygotowania przedsiębiorców do uczestnictwa w misjach.
 • Koordynacja zagranicznych spotkań przedsiębiorców z potencjalnymi kontrahentami.
 • Pozyskanie biura na potrzeby spotkań z kontrahentami.
 • Tłumaczenie rozmów biznesowych oraz wsparcie merytoryczne podczas ich trwania.
 • Organizacja pobytu uczestników misji na terenie danego kraju.
 • Przygotowanie informacji o planowanych wydarzeniach biznesowych na terenie danego obszaru.
 • Promowanie możliwości inwestycyjnych województwa śląskiego, polskich przedsiębiorców wśród przedsiębiorców zagranicznych.
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój procesu internacjonalizacji.
 • Monitorowanie podejmowanych rozmów/działań pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy.