3 główne korzyści z umiędzynarodowienia

Polska jako jeden z najbardziej aktywnych podmiotów na rynku europejskim pod względem działalności eksportowej, jest dla przedsiębiorców idealnym środowiskiem do rozwijania i ekspansji ich działalności poza rynek lokalny czy krajowy.

Jakie korzyści związane są z internacjonalizacją?

Zwiększenie sprzedaży, a tym samym również dochodowości przedsiębiorstwa.

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na inwestycję w bardziej egzotyczne kierunki rozwoju działalności, nie ograniczając się jedynie do rynków naszych najbliższych partnerów takich jak Niemcy, Włochy czy Francja. Podjęcie większego ryzyka, często wiąże się również z większym zyskiem, w szczególności pod względem wyrównania cen i wartości pracy. W Europie polscy przedsiębiorcy mogą odczuwać presję cenową związaną z koniecznością utrzymania konkurencyjności, przy jednoczesnym dostosowaniu płac nie tylko do wymogów prawnych, ale również oczekiwań pracowników. Z tego powodu otwarcie się na rynki światowe, dla przykładu Indie czy kraje Zatoki Perskiej może, przy odpowiednim przygotowaniu i rozeznaniu rynku, być dla polskich firm atrakcyjną drogą do sukcesu.

Bezpieczeństwo i skalowalność.

Firmy działające międzynarodowo są znacznie mniej podatne na krótkotrwałe wahania koniunktury i znacznie bardziej odporne na okresy recesji. Należy pamiętać, że im szerszy zasięg terytorialny, a co za tym idzie większa dywersyfikacja przychodów, tym większa stabilność firmy. Z bezpieczeństwem firmy związana jest jeszcze skalowalność, która – zwłaszcza dla firm produkcyjnych – oznacza możliwość zwiększenia zasięgu dla własnych produktów, a co za tym idzie stałe obniżanie kosztów jednostkowych i zwiększanie dochodowości produkcji. Dzięki internacjonalizacji znacząco zwiększa się możliwość wydłużenia cyklu życia produktu dzięki przesuwaniu technologii schodzących na mniej wymagające rynki.

Innowacyjność i stabilność zatrudnienia.

Według badań rynkowych, firmy działające międzynarodowo wykazują znacznie wyższy poziom kreatywności oraz poziom innowacyjności. Jest to często związane z koniecznością adaptacji oferowanych produktów do szczególnych wymogów rynku, ale również jest to związane z możliwością sprzedaży produktów po wyższej cenie w stosunku do standardowej ceny na rynku domowym. Wyższa marża przekłada się na większe zainteresowanie badaniami i rozwojem, a co za tym idzie zmianą pozycji w globalnym łańcuchu wartości. Dla wielu pracowników możliwość pracy dającej im satysfakcję i możliwość wytyczenia ścieżki rozwoju jest ważniejsza niż wysokość wynagrodzenia. Firmy działające międzynarodowo notują znacznie większą stabilność zatrudnienia w porównaniu do firm działających tylko na rynkach domowych.

Do rejestru korzyści można dodać również możliwość korzystania z dodatkowych ulg oferowanych przez rządy lub samorządy na rynkach docelowych oraz programów oferowanych przez polskie instytucje rządowe i samorządowe. Niemniej należy pamiętać, że to są raczej narzędzia wspierające aniżeli korzyść sama w sobie.